Back drop & frontdrop

Backdrop size 1.50×1.50m

price 9,500.-

Backdrop ขนาดจิ๋ว เหมาะกับงานขนาดเล็กเช่าใน condo หรือเป็น back ด้านหลังของส่วน display ต่าง ๆ

Backdrop or Photo corner size 2x2m

price 14,500.-

backdrop หรือมุมถ่ายภาพ ขนาด2x2m เหมาะกับงานขนาดเล็กเช่าใน condo หรือบ้าน หรือต้องการเป็นแค่มุมเล็ก ในการถ่ายภาพ

Backdrop size 3x3m

price 25,000.-

backdrop ขนาด3x3m เหมาะกับงานทั่วไปเป็น ขนาดมาตราฐาน

Backdrop size 3x6m

price 42,000.-

backdrop ขนาด3×6 m เหมาะกับงานทั่วไป ที่มีจำนวนคนค่อนข้างเยอะ

Backdrop size 3x9m

price 65,000.-

backdrop ขนาด3×9 m เหมาะกับงานทั่วไป ที่มีจำนวนคนค่อนข้างเยอะ

Frontdrop size 1.50×1.50m

price 9,500.-

Frontdrop ขนาด1.50×1.50m เป็น backdrop ที่สามารถเข้าไปถ่ายภาพเป็นส่วนหนึ่งกับการตกแต่งได้ เมื่อมีคนจำนวนมากต้องการถ่ายพร้อมกัน การตกแต่งจะไปอยู่ด้านหน้าแทน

Frontdrop size 3x3m

price 26,500.-

Frontdrop size 3x3mเป็น backdrop ที่สามารถเข้าไปถ่ายภาพเป็นส่วนหนึ่งกับการตกแต่งได้ เมื่อมีคนจำนวนมากต้องการถ่ายพร้อมกัน การตกแต่งจะไปอยู่ด้านหน้าแทน