Service Team

แบ่งการให้บริการจัดตกแต่งเป็น 3 ระดับ

Full Team Operation

ทีมงานชุดใหญ่จะไปจัดตกแต่งงานให้คุณถึงที่อย่างครบวงจร 
เหมาะกับงานที่มีการออกแบบใหม่เฉพาะสถานที่นั้นๆ
งานที่มีรายละเอียด งานที่มีงบประมาณสูง Operation

ขนส่ง

รวมขนส่ง

คนจัด

มีทีมดูแลตลอดการจัด

บริการ

ขนของ
ติดตั้ง รื้อถอน
ปรับช่วยคิดหน้างานได้ (ขึ้นกับความเป็นไปด้านหน้างานครับ)
เช็คตรวจสภาพของและจำนวน และสรุปส่งคืน

ข้อจำกัด

หากมีเวลาเกิน 3-6 ชม. หรือเกิน 23.00 น. จะมีค่าล่วงเวลา
หากออกต่างจังหวัดจะมีค่า เดินทางพิเศษ
หากออกต่างจังหวัดจะมีค่า สวัสดิการพนักงานเพิ่มเติม

ข้อได้เปรียบ

มีทีม Professional ดูแลให้
คำปรึกษา ดูแลทุกครั้งตั้งแต่
ประสานงานติดตั้ง

เหมาะกับงาน

เวลามีความด่วนพิเศษ
เวลาติดตั้งน้อย
สถานที่ติดตั้งหน้างานมี
ความละเอียดสูง
สถานที่หน้างานมีความยากใน
การติดตั้ง
หน้างานมีข้อต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือตำแหน่งยังไม่แน่นอน
งานขนาดใหญ่พิเศษ

Junior Setter

ทีมงานที่จะไปจัดงานให้คุณตามแบบและแผนผังที่กำหนดไว้
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ 
เหมาะกับงานที่ใช้อุปกรณ์ตกแต่ง หรือธีมเดิมที่มีอยู่แล้ว
งานที่มีงบประมาณระกับกลาง

ขนส่ง

ไม่รวมขนส่ง คิดค่าส่งตามจริง จากคลังใหญ่

คนจัด

ผู้ช่วยอัตราละ 2,000 บาท อย่างต่ำ 2 อัตรา

บริการ

จัดตาม Manual ปรับเปลี่ยนไม่ได้เลย
เช็คตรวจสภาพของและจำนวนและสรุปส่งคืน

ข้อจำกัด

ปรับเปลี่ยนจาก Manual ไม่ได้เลย
ของอาจจะไม่ได้ส่งตามเวลา
กับทีมจัด ดังนั้นคุณลูกค้่าต้องจัดการกับของก่อนในการรับสินค้าจากคลังหรือเรียกGrab ให้ตรงเวลาได้ค่ะ
ต้องแจ้งล่วงหน้า หากต้องการราคาพิเศษตามงบประมาณ

ข้อได้เปรียบ

ได้เช่างานหลายวันเพิ่มขึ้น
เช่าของได้ราคาประหยัดขึ้นแต่ยังมีทีมทำให้

เหมาะกับงาน

ต้องการตั้งงานข้ามวัน
มีเวลาในการติดตั้งแบบสบายๆ
หน้างานตำแหน่งแน่นอน
Detail ของแบบไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนจาก Manual เลย

Self – Installation

ลูกค้าเช่าของตกแต่งที่ออกแบบไว้สำเร็จรูป 
ไปทำการจัดวางตามแมนนวล (แผนผัง) ด้วยตนเอง
เหมาะกับงานที่มีงบประมาณจำกัด

ขนส่ง

คนจัด

ติดตั้งเอง

บริการ

สามารถสอบถามทางไลน์หรือสอบถามนักจัดได้เมื่อติดปัญหา

ข้อจำกัด

ไม่รวมค่าจัดส่งหรือยกสินค้า
ต้องมีทีมจัดงานเอง
ต้องไปรับของเอง
ต้องแจ้งล่วงหน้า หากต้องการ ราคาพิเศษตามงบประมาณ
ไม่สามารถซื้อรายการลูกโป่งGas ได้
ต้องเช็คของเพื่อส่งของกลับคืนเอง

ข้อได้เปรียบ

ราคาย่อมเยาว์ที่สุด
เช่าของได้หลายวัน

เหมาะกับงาน

หน้างานมีผู้จัดงานขั้นต่ำ 2 คนขึ้นไป